14572

Hoşgeldiniz!

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı yayınlanan 6331 sayılı kanuna göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan sayılmayan tüm iş yerleri için zorunlu olarak 01.07.2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi Çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tür hizmetleri Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmi gazetede yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ' ne istinaden yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmet sağlanması hem İş Sağlığı ve İş Güvenliği işlerinin daha profesyonel olmasını hem de deneyimli insanlarla çalışmak için bulunmaz bir fırsattır.